Tarihçe

Tarihçe

KENT TARİHÇESİ

Bazı antik yazarlar kentin Lydialılar tarafından kurulduğunu ve Lydia Bölgesi’nin sınır kenti olduğunu belirtmektedir. Plinius’a göre kentin en eski adı Apollonia’dır ve sikkelerini bu adla basmaktadır. Bazı bilim adamları kentin Attaloslar tarafından kurulduğunu söyler. Aynı düşünceyi paylaşan Ramsay kentin Attaloslar tarafından kurulduğunu ve kuruluş nedeni olarak da hemen güneyinde yer alan ve Seleukoslar tarafından kurulmuş olan Laodikeia’ya karşı stratejik bir güç oluşturmak olduğunu belirtmektedir. J. ve L. Robert kentin Apollonia ismi konusunda iki farklı görüş ileri sürer. Apollonia ismi ile ilgili olarak ilk önerileri Pergamon Kralı I. Attalos’un karısı onuruna kurulması nedeniyle bu adı almış olduğudur. Kentin ismi konusundaki ikinci görüşleri ise Apollonia adının Tanrı Apollon’dan gelmiş olduğudur. Ancak kentin ismi konusundaki ağırlıklı görüş bu bölgede Attalos egemenliğinden önce de yerleşimin var olduğu ve bu nedenle Tanrı Apollon ile ilişkilendirildiği yönündedir. Diğer yandan kentin M.Ö. 3. yüzyılda bir Seleukos kolonisi olarak kurulmuş olduğunu ileri süren araştırmacılar da vardır.

Kentin en eski ismi F. Imhoof Blumer’in sikke çalışmalarından çıkardığı sonuç ile Apollonia olarak bilinmektedir. Uzun bir süre bu isimle anılan kentin ismi bir süre Antoniopolis olarak değiştirilmiştir. Augustus Dönemi’nde kentin artık Tripolis olarak anılmaya başlandığı yazıtlar ve sikkelerden anlaşılmaktadır. Kent en parlak çağını Roma Dönemi’nde Tripolis adını aldıktan sonra yaşamıştır. Bizans Dönemi’nde ise bölgede önemli bir piskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir. Bundan sonra kent Diribol adıyla daha kuzeye taşınmasına kadar uzun bir dönem boyunca Tripolis olarak varlığını sürdürmüştür.