Destekçiler

 

Niçin Destekçi arıyoruz ?

Ülkemizde arkeolojik bilimsel çalışmalara devletçe büyük kaynak ayrılamamaktadır.

Arkeolojik kazılar ve bu kazılara bağlı yan çalışmalar (restorasyon, jeolojik çalışmalar, jeofizik çalışmalar, haritalama çalışmaları, vb) oldukça yüksek oranda maddi kaynak gerektirmektedir.

Kazıların yıl içerisinde uzun bir  zamana yayılması yapılan işin verimini arttırmaktadır. Bu nedenle profesyonel kadrolar oluşturmak gerekmektedir.

Temel iş gücü öncelikle insandır. İyi ve büyük bir ekip oluşturmak maliyeti arttırmaktadır.

Neden Destekçi olacaksınız ?

Yapacağınız sponsorluk firma bütçenize, program dışı ek bir yük getirmeyecektir.

5228 sayılı “ bazı kanunlarda ve 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun” la sponsoruk yapacak gerçek ve tüzel kişilere  bazı destekler muafiyetler getirilmiştir.

Söz konusu yasa gereği yapacağız maddi ve ayni yardımlar %100 oranında vergiden indirilecektir (kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirileceği…. Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirileceği…)

Kasanızdan vergi olarak zaten çıkacak olan para, sizin lehinize reklam yatırımına dönüşecektir.

Yasaların ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, her platforma sponsorluğunuz duyurulacaktır. ( tarafımızca sağlanacak haklar aşağıda açıklanmıştır)

İsminiz bilmsel literatürde zikredilecektir.

Ülkeniz adına, olumlu bir iş yapmanın manevi hazzı yaşanacaktır.