2007 Yüzey Araştırmaları

2007 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI

2007 yılı Tripolis kazı çalışmalarının ilk sezonu olduğu için öncelikli olarak kentin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla gerek kent sınırları içerisinde, gerekse çevresinde kapsamlı bir yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir (Resim 1). Yüzey araştırmaları için kazı ekibi içerisinden üç ana grup oluşturulmuştur. 1. Grup kentin ortasından geçen ve antik kenti kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayıran yolun kuzey bölgesini, 2. Grup kentin güney bölgesini ve akropolisini, 3. Grup ise antik kentin doğu, kuzey ve batı dış bölgelerini kapsayan nekropolis alanında yüzey araştırması çalışmasını yapmıştır. Yine yüzey araştırmaları kapsamında kazı çalışmaları sırasında ve sonrasında gruplar oluşturularak Tripolis antik kentinin çevresinde bulunan bölgelerde araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalar sırasında rastlanılan taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları bilgi fişlerine işlenmiş, ayrıntılı çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Aynı çalışma içerisinde GPS cihazlarıyla kalıntıların bulundukları alanlar belirlenerek topografik haritalar üzerine işlenmesi için ilk adımlar gerçekleştirilmiştir. Kentin uydu fotoğrafları elde edilmiş ve bunlardan yararlanılarak arazi üzerindeki yapıların tanımlanmasına çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler dijital ortamda hazırlanan dosyalara aktarılmıştır.