2007 Temizlik Ve Düzenleme

2007 YILI TEMİZLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Arazide düzenleme çalışmaları ise antik kentin özellikle kuzeyinden çıkan ve güneye doğru devam edip doğuya yönelen bir derenin içerisinden toplanan mimari yapı malzemelerinin kentin uygun bir alanı üzerine toplanması oluşturmaktadır. Öncelikle dere içerisinde bulunan bu malzemeler belirlenmiş, envanterleri çıkarılmış ve fotoğraflanmıştır. Büyük bir bölümü mermerden olan bu malzemeler arasında sütun altlıkları, sütun tamburları, sütun başlıkları, arşitrav parçaları, mimari süslemeler bulunmaktadır. Bu malzemelerin hiç birisi orijinal yerinde değildir. Kentin başka bölümlerinden alınarak buraya getirilmişlerdir. Bazıları ise tarla ve bağların kenarında sınır taşı olarak kullanılmışlar, bazen de tarla içerisinden alınarak kenar bölümlere konulmuşlardır. 2007 yılı çalışma döneminde özellikle yapılan yüzey araştırmaları sırasında büyük bir bölümü tespit edilmiş olan bu malzemelerin bir bölümü bulundukları yerlerden alınarak, hamam yapısının doğu bölümündeki düz ve geniş alana taşınmışlardır.

Taşıma işleminden önce söz konusu alan temizlenmiş ve düzenlenmiştir. Getirilen mimari malzeme bu alana düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda başta dere içerisindeki tüm mimari malzemeler olmak üzere, yerlerinden alınmış ve kentin farklı bölgelerine atılmış olan yapı unsurları toplanacak ve düzenlenecektir. Bu şekilde, yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan mimari yapılara ait olabilecek olan parçalar bulunabilecek ve orijinal yerlerinde sergileneceklerdir.

Kent üzerinde yapılan düzenleme çalışmalarının ikinci bölümü ise yüzeyde bulunan şekilsiz taş bloklarının toplanarak belirli bölgelerde toplanmasıdır. Arazi çalışmalarının ilk günlerinde özellikle Roma caddesinin çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Özellikle caddenin kuzeyinde bulunan geniş ve düz alan üzerindeki şekilsiz, farklı boyuttaki taş blokları toplanmış ve daha ileriki yıllarda yapılacak restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere belirli alanlara biriktirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında kentin büyük bir bölümünde yüzeyde bulunan otlar ve çöpler toplanmış ve kent dışına atılmıştır.