2007 Çizim çalışmaları

2007 YILI ÇİZİM ÇALIŞMALARI

2007 yılında üç farklı alanda çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunlar, açma çizimleri, Roma Caddesi çizimleri, çeşme yapısı çizimidir.

  1. Açma çizimleri

2007 yılı kazı döneminde kazısı gerçekleştirilen açmaların çizimleri yapılmıştır. Roma Caddesinin güneyinde kalan geç dönem yapılarının duvarları ve tabanları ayrıntılı olarak çizilmiş ve bunlar birleştirilerek buradaki yapıların planları ortaya çıkartılmıştır.

  1. Roma Caddesi çizimleri

            Roma caddesinin temizlenmesinden sonra ortaya çıkartılan bloklar numaralandırılmış ve bunların yerinde çizimleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu bloklar kazı alanı içerisinde uygun bir yere taşınmıştır. Roma caddesinin tabanı, kuzey ve güneyinde yer alan yapıların ayrıntılı olarak çizimleri yapılmıştır.

  1. Çeşme yapısı çizimi

Roma caddesinin güneybatısında ortaya çıkartılan Orpheus çeşmesinin bulunduğu alanda yapılan kazılarda çeşmenin burada bulunan bir yapıyla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu yapının ayrıntılı çizimleri yapılmış ve Orpheus çeşmesinin bu yapı ile ilişkisinin ortaya konmasına çalışılmıştır.