2008 Yüzey Araştırmaları

2008 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI

2008 yılı yüzey araştırmaları iki farklı kapsamda gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2007 yılında yapılan yüzey araştırmaları sonuçları gözden geçirilmiş ve bu alanlarda taranmamış bölgeler araştırılmıştır. İkinci olarak kentin ve çevresinin 2007 yılında araştırılamayan bölgeleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yüzey araştırmaları kent içerisi ve kent dışı olmak üzere iki ayrı aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kent içerisinde yüzey araştırmaları yapılmış ve bu çalışmalar için kazı ekibi içerisinden dört ana grup oluşturulmuştur. 1. Grup kentin ortasından geçen, antik kenti kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayıran modern karayolunun kuzeyinde kalan alanı, 2. Grup kentin güneyde kalan alanı, 3. Grup akropolis ve çevresini, 4. Grup ise kentin doğusunda kalan nekropolis alanını incelemiştir.

Yüzey araştırmalarının ikinci aşaması kazı çalışmaları sonrasında yapılmıştır. Bu dönem çalışmaları daha çok antik kentin kuzeydoğusunda kalan ve kent stadionunun bulunduğu alan ile akropolisin kuzey ve kuzeydoğu arka bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı öncesi ve kazı sonrası yapılan yüzey araştırmaları sırasında rastlanılan taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları bilgi fişlerine işlenmiş, ayrıntılı çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Aynı çalışma içerisinde GPS cihazlarıyla kalıntıların bulundukları alanlar belirlenmiş ve bilgiler dijital ortamda hazırlanan dosyalara aktarılmıştır.