2008 Temizlik Ve Düzenleme

2008 YILI TEMİZLİK, DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

2008 yılı arazi çalışmalarının üçüncü aşamasını temizlik, düzenleme ve restorasyon çalışmaları oluşturur. Arazi çalışmaları başlangıcında 2007 yılında kazısı yapılan alanlar öncelikli olmak üzere antik kentin genelinde temizlik çalışmaları yapılmıştır. Yüzeyde bulunan bitki örtüsü temizlenmiş, özellikle insanlar tarafından atılmış olan çöpler toplanmış ve kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir.

2008 yılı kazı çalışmaları sürdürülürken kazı alanları içerisinde ortaya çıkan bazı büyük mimari blokların ait oldukları yapılar üzerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Roma Caddesi Batı 2 açması içerisinde bulunmuş olan üst yapı malzemelerinin bulundukları yerden kaldırılarak hemen yakınında bulunan bir alanda sergilenmesi bunun ilk örneğidir. Ayrıca Batı 2, Kuzeybatı 1-2 ve Doğu Caddesi 1 açması içerisinde de bazı bloklar orijinal yerlerine konulmuştur.

Batı 2 açması içerisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan üst yapı bloklarını açma içerisinde daha alt seviyelere inilebilmesi için kaldırılması zorunluluğu nedeniyle söz konusu blokların buradan alınarak yakın bir alana taşınmaları gerçekleştirilmiştir. Burada kazı sırasında çıkartılmış oldukları duruma göre yeniden ayağa kaldırılmışlardır. Blokların üst yapı malzemesi olduğunu belirtmek amacıyla önce alt kısımlarına iki blok yerleştirilmiş, daha sonra arşitrav ve trigliph-metop dizisinden oluşan blok oturtulmuş, en üste de diş sırası, geison ve simadan oluşan diğer blok yerleştirilmiştir. Bu şekilde mevcut üst yapı grubunun orijinal durumu sergilenmiştir.

Batı 2 açması içerisinde kazı çalışmalarının bitirilmesinden sonra söz konusu bloklar açma içerisinde orijinal durdukları şekilde yeniden ayağa kaldırılabilecektir.

Benzer diğer bir çalışma Kuzeybatı 1 ve 2 açmalarında yapılmıştır. Bu açmaların kazısı sırasında geç dönem duvarından ve batıdaki girişin her iki yanındaki duvarlardan düşmüş olan blokların yerlerine konulması sağlanmıştır.

Ancak yapılan bu düzenlemelerin hepsi kalıcı olarak gerçekleşmiş değildir. Açmalar içerisinde kazı çalışmalarına devam edildiği için, daha alt seviyelerde bulunan ve yine yan bölümlerden düşmüş olan diğer bloklarında ortaya çıkarılmasından sonra kalıcı bir restorasyon çalışması yapılacaktır.