2008 Kazı Evi Çalışmaları

2008 YILI KAZI EVİ ÇALIŞMALARI

Tripolis antik kenti 2008 yılı çalışmalarının arazi çalışmalarından sonraki ikinci bölümünü kazı evi çalışmaları oluşturmaktadır. Kazı evinde yapılan çalışmalar öncelikle arazi çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan buluntuların dijital ortama geçirilmesi, bazı eserlerin temizlenmesi ve restore edilmesidir.

Arazi çalışmalarının başlamasıyla paralel olarak aynı zamanda kazı evinde de çalışmalara başlanmıştır. Ekipler arazide elde ettikleri yazılı ve görsel bilgileri bilgisayarlara aktarmaktadır. Bu bilgiler bilgisayarlarda hazırlanmış olan ve tüm ekibin ortak kullandığı kartlara geçirilmekte, bilgilere fotoğraf ve çizimler eklenmektedir. Bu amaçla bilgisayarlarda buluntu, sikke ve mezar kartları oluşturulmuştur. Her bir yüzey ekibi veya kazı açma ekibi kendi bilgisayarlarında elde ettiği bilgileri kayda geçirmiştir.

2007 yılında oluşturulan kazı çalışmaları sistemi, bu kazı döneminde uygulanmaya devam edilmiştir. Çalışmaların başlangıcında başlanmış olan üç harften oluşan kod sistemi bu yılda da uygulanmıştır. Her ekip çalışma bölgesi, alanı ya da tabakasıyla bağlantılı olarak bu kod sistemini kullanmıştır.

Kazı evinde gerçekleştirilen ikinci çalışma ise bazı eserlerin temizlenmesi ve restorasyonunun yapılmasıdır. Kazı ekibi bünyesinde yer alan restorasyon ekibi bu işlemler için gereken malzemelerin kendilerine sağlanmasından sonra arazi çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmış ve kazı evine getirilmiş olan eserler üzerinde çalışmalara başlamıştır.