2008 Çizim Çalışmaları

2008 YILI ÇİZİM ÇALIŞMALARI

2008 yılı arazi çalışmalarının bir diğer bölümünü çizim çalışmaları oluşturmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında çizim çalışmalarına devam edilmiştir. 2007 yılı kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olan alanların çizimleri aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. 2008 yılında Roma caddesinin cephe çizimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca arazi çalışmalarının tamamlanmasından sonra kazısı yapılan açmalarının çizimleri de yapılmıştır.

İlk aşamada Roma caddesinin çevresinde açılmış olan Roma Caddesi Batı 2 ve Roma Caddesi Kuzey 1 açmalarının çizimleri yapılmış ve ortaya çıkartılan yapılar çizim üzerinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bu alanlar Roma caddesi ile ilişkilendirilmiş ve bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.

Çizimleri yapılan ikinci alan ise nekropolistir. Doğu nekropolisinin batı yamacında bulunan ve bu dönem kazı çalışmaları sırasında kazısı yapılan 1 nolu mezarın ayrıntılı çizimleri yapılmıştır. Mezarın önünde bulunan lahdin kesit ve cephe çizimleri ölçekli olarak yapılmış, daha sonra kaya mezarı çizilmiştir. Kaya mezarının da odaları ve giriş bölüm kesit çizimi ve cephe görünümü şeklinde çizilerek tüm detaylar belirtilmiştir.

            Tüm yapılmış olan çizimler dijital ortama aktarılmış ve ilgili programlarda bu çizimlerin yeniden üzerlerinden geçilerek, renklendirilmesi ve üç boyutlu olarak ayağa kaldırılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra dijital ortamda bir araya getirilecek ve antik kentin yapıları arasındaki ilişkiler ortaya konacaktır.