Tezler

TRİPOLİS ANTİK KENTİ İLE İLGİLİ TEZ ÇALIŞMALARI

        YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Ayça DOKUZBOY, Orpheus Kabartması, (Hazırlanıyor).

        LİSANS TEZLERİ

Hatice KURALAY,  Tripolis Antik Kenti 2007 Yılı Kazılarından Ele Geçen Unguentariumlar, (Hazırlanıyor).

Selçuk Tekce ÖZBEY, Tripolis (Buldan-Denizli) Sikkeleri, (Hazırlanıyor).